HFF

Härryda Företagarförening, HFF är en förening för företagare och företag med verksamhet i Härryda kommun. Föreningen har drygt 150 medlemsföretag, alltifrån stora till små företag och i blandade branscher.

Vi vill vara ett  nätverk där företagare och företag kan träffas, utbyta erfarenheter och även göra affärer med varandra. HFF arrangerar därför olika typer av träffar för alla medlemsföretag. Träffarna belyser ett aktuellt ämne, ger information kring företagens villkor, presenterar ett företag i kommunen, inspirerar till utveckling eller ger möjlighet till att genom nätverket bygga upp affärsrelationer med andra företag.