Frukostmöte Hällsnäs

VD-frukost med inbjudna ägare och VD i Härryda-baserade företag:

0800 - Samling mingel, kaffe och smörgås.

0830 - Annette Eiserman Wikström (nyligen avgående kommustyrelseordförande) redogör kort för det lokala politiska läget.

0845 - Samtal kring hur vi tillsammans kan bli en ännu mer företagar och företags vänligare kommun.

Vad kan VI tillsammans göra?

 

 

Start: 2015-04-23 kl 08:00
Slut: 2015-04-23 kl 10:00
Plats: Hällsnäs Affärsklubb Långenäs
Adress:
Telefon:
E-post:
Webb:

Anmäl dig till denna aktivitet