Skattefrukost på Hällsnäs

Nya skatteregler för fåmansföretag

Den 1 november presenterar den så kallade 3:12-utredningen sitt förslag till nya regler för beskattning av utdelningar och kapitalvinster för delägare i fåmansföretag.

Denna morgonen kommer vi under frukosten att gå genom de föreslagna förändringarna och hur dessa påverkar dig som företagare.

Vi kommer särskilt att ta upp följande frågeställningar:
• Innehållet i den nya 3:12-utredningen
• Bör ägarna se över ägarstrukturer?
• Strategi kring framtida uttag
• Vinnare respektive förlorare med det nya förslaget

Välkommen

Start: 2016-11-17 kl 08:00
Slut: 2016-11-17 kl 09:30
Plats: Hällsnäs
Adress: Långenäs 150
435 35 Mölnlycke
Telefon:
E-post:
Webb:

Anmäl dig till denna aktivitet