HÄRRYDA POSTEN

Härryda Posten är en lokal nyhetstidning med utbildade journalister. Vi utkommer till alla hushåll (även ej reklam, då vi inte går som reklamblad).
Vi är en mycket attraktiv tidning bland både läsare och annonskunder .
Vi utkommer med ca 16 600 ex varje vecka.

Mobil: 031-985069

Badhusgatan 8
435 30 Mölnlycke

Telefon: 031-985062
E-post: katarina@harrydaposten.se
Webb: http://harrydaposten.se