Ung Företagsamhet Hulebäcksgymnasiet

Ung Företagsamhet är en organisation som tillhandahåller ett utbildningskoncept för gymnasieelever. Idén bygger på att eleverna under ett år får starta, driva och avveckla företag. De får praktisk erfarenhet av att skapa en affärsidé och ta fram en produkt, planera och genomföra marknadsföringsinsatser, försäljning samt hantera inköp och ekonomifrågor. Eleverna får mycket träning i att samarbeta och lösa problem.

HFF i samarbete med Hulebäcksgymnasiet kan erbjuda följande till dig som medlem:

  • Kundundersökningar
  • Broschyrer/informationsmaterial
  • Nulägesanalyser
  • Studiebesök/gästföreläsare
  • Använda företaget som källa till uppsatser/ projektarbeten
  • Fotografering/dokumentation/bildspel/ev. film
  • Musik/dans/teater-föreställningar
  • Konstutställningar
  • Fritidsaktiviteter
  • Arbetsplatsförlagdutbildning (praktikplatser)

Vi har redan ett flertal medlemsföretag som engagerar sig som rådgivare till UF-eleverna när de driver sina företag men ser gärna att det blir fler.

För mer information besök http://www.hule.harryda.se/?t=3&p=1243