Vision och Mål

Tillsammans, utvecklar vi företag och företagare i Härryda kommun, gör företagen bättre och företagarna klokare.

Vår Vision är att tillsammans göra Härryda kommun till landets företags- och företagarvänligaste kommun i landet.

Vårt mål är Hälsosamma Företag & Företagare